...


JA-JO PAMIĘTA / JA-JO REMEMBERS
Tom I, lata 1926-1949 / Volume I, 1926-1949
Tom II, lata 1949-1996 / Volume II, 1949-1996
English and Polish
RODZINY ROZDZIELONE PRZEZ HISTORIĘ
FAMILIES DIVIDED BY HISTORY
Historia Kamlerów, Klepaczów i Szymańskich
The history of Kamlers, Klepaczes and Szymanskis
Polish only
RODZINA TRAJDOSÓW
Drzewo rodzinne
Polish only
MIECZYSŁAW TRAJDOS I JEGO SIOSTRA ALEKSANDRA
Biogram / Biography
Polish only
HANNA KAMLER SZYMAŃSKA "KAMA"
Powstańczy biogram i galeria fotografii
Biography and pictures
Polish only
MACIEJ SZYMAŃSKI "KRUCZKOWSKI"
Powstańczy biogram, galeria fotografii i wywiad z Archiwum Historii Mówionej Biography, pictures and interview with the Archives of the Oral History
Polish only
4 PLUTON - STAN OSOBOWY
Kompania "Warszawianka" - Powstanie Warszawskie 1944
Polish only
UROCZYSTOŚĆ DEKORACJI KRZYŻEM
NARODOWEGO CZYNU ZBROJNEGO
Montreal, maj 1994 (FILM)
Polish only
DYPLOM - WYRÓŻNIENIE NADANY PRZEZ INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ W WARSZAWIE
Polish only
VOLUNTEER APPRECIATION
English only
DAWSON & SZYMANSKI - ARCHITECTS
LOG BOOK 1958-1990
English only
UPARCI WETERANI - CIĄGLE ŻYJĄ
STUBBORN VETERANS - STILL ALIVE
English and Polish
ŻYCIORYS – UDOKUMENTOWANY / CV - DOCUMENTED
Polish only
Powrót na stronę główną
Back to the main menu
.......

 

..
Kontakt
Contact
.
......
..