...
Uroczystość dekoracji Krzyżem 
Narodowego Czynu Zbrojnego

Montreal, maj 1994

W maju 1994 roku odbyła się w Montrealu uroczystość związana z 50 rocznicą bitwy pod Monte Cassino. Uroczystość ta miała miejsce pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza.  Po uroczystości, na spotkaniu w sali recepcyjnej Konsulatu Polskiego, Pani Konsul Generalny Małgorzata Dzieduszycka, w imieniu Prezydenta R.P. Lecha Wałęsy dekorowała żołnierzy NSZ Krzyżami Narodowego Czynu Zbrojnego. Byli nimi:

  • Edward Kemnitz "Marcin" (1907-2002) - prawnik, jeden z założycieli ONR, członek Organizacji Polskiej i Służby Cywilnej Narodu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem  Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Więzień Berezy Kartuskiej oraz licznych więzień Urzędu Bezpieczeństwa PRL.
  • Józef Kliś "Orzech" (1914-2000)- technik, kpr. pchor. Żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ.
  • Leszek Missala "Miszczak" - inżynier mechanik, plut. pchor. w Szkole Podchorążych NSZ. Żołnierz Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu "Żbik", Obwód "Żywiciel".
  • Wiktor Natanson "Humięcki" - inżynier mechanik, kpr. pchor w Szkole Podchorążych NSZ.  Żołnierz Powstania Warszawskiego w kompanii "Warszawianka" Zgrupowanie "Chrobry II" Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
  • Tadeusz Siemiątkowski "Mazur" (1910-1998) - inżynier konstruktor, członek Organizacji Polskiej. Por. D-ca Oddziału Bojowego przy KG-NSZ.  Żołnierz Powstania Warszawskiego - Zastępca D-cy kompanii "Warszawianka" i D-ca 1-go plutonu, Zgrupowanie "Chrobry II".
  • Maciej Szymański "Kruczkowski" - architekt, członek Organizacji Polskiej. Ppor. w Szkole Podchorążych NSZ. Żołnierz Powstania Warszawskiego w kompanii "Warszawianka", Zgrupowanie "Chrobry II".
  • Stefania Wróbel-Ubysz "Pyzolda" (1919-1978) - sanitariuszka w Szkole Podchorążych NSZ. Żołnierz Powstania Warszawskiego w kompanii "Warszawianka". Zgrupowanie "Chrobry II" (Odznaczona pośmiertnie)
W imieniu dekorowanych krótkie przemówienie wygłosił Maciej Szymański.  Notatkę filmową z tej uroczystości przygotował Stefan Lewicki.
...
 
Uroczystość dekoracji Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Cz 1. 
...
Uroczystość dekoracji Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Cz 2. 

POWRÓT / BACK

 

_______________________________________